New: glasspaperbags ®

100% papier, 89% transparant (!) Dé vervanger voor Poly Bags 100% paper, 89% transparent (!) The only substitute for Poly Bags in the market

Glasspaperbag®, the only real substitute for poly bags. 100% paper, no chemicals

Product

  • 100% papier
  • 89% transparant
  • Geen chemicaliën toegevoegd
  • 35 grams papier
  • niet statisch
  • V-zijvouw voor eenvoudig vullen van de Glasspaperbag®
  • 100% paper
  • 89% transparent
  • No chemicals added
  • 35 gramm per m2 paper
  • non-static
  • V-shape side-fold, for easy filling the Glasspaperbag® 

    Milieu / Environnement
  • 100% papier en derhalve 100% recyclebaar: zowel als oud papier als GFT-afval af te voeren via de reguliere kanalen
  • CO2-impact lager dan plastic poly bag
  • Zuurstof gebleekt papier, geen chemicaliën toegepast
  • Gecertificeerd Voedselveilig, hierdoor onschadelijk voor ook langdurige aanraking met producten (geen migratie)
  • Volledig composteerbaar in de natuur in ca 3 maanden. Let op: Glasspaperbags® composteren uitsluitend in de natuur onder invloed van water en bacteriën, nooit in uw magazijn of logistieke proces !
  • 100% paper and therefore 100% recyclable: can be disposed of as both waste paper and VGF waste through regular channels
  • CO2 impact lower than comparable plastic poly bag
  • Oxygen bleached paper, no chemicals used
  • Certified Food safe, therefore harmless for even prolonged contact with products (no migration)
  • Fully compostable in 3 months. Note: Glasspaperbags® only compost in nature under the influence of water and bacteria, never in your warehouse or your logistics process !

 

Lees meer / Read more

Klantspecifiek

  • Mogelijkheid de zak te voorzien van een zelfklevende sluiting 
  • Combinaties met andere papierkwaliteiten mogelijk, bijvoorbeeld het unieke graspapier
  • Ieder gewenst formaat leverbaar
  • Bedrukken mogelijk 
  • Geproduceerd binnen de EU op klantspecificatie
  • Productiecapaciteit beschikbaar voor grote tot zeer grote volumes 
  • Possibility to provide the bag with a self-adhesive closure 
  • Combinations with other paper qualities are possible, for example the unique grass paper
  • Any desired size available
  • Printing possible 
  • Produced within the EU to customer specification
  • Production capacity available for large to very high volumes 

Graag zouden wij de mogelijkheden van dit unieke product verder met u willen bespreken tijdens een meeting op uw locatie of VideoConference, met als doel te onderzoeken op welke wijze Glaspapieren zakken zouden kunnen bijdragen bij het plastic vrij maken van uw (verzend)verpakkingen en logistieke organisatie.

We would like to discuss the possibilities of this unique product further with you during a meeting at your location or Video Conference, with the goal to investigate how Glasspaper Bags could contribute to making your (shipping) packaging and logistics organization plastic-free.

Wijstoppenmetplastic.nl en Glasspaperbag® is een initiatief van Packaginc. BV, specialist in pastic-free verzendverpakkingen van golfkarton en papier voor de industrie en logistiek.

Wijstoppenmetplastic.nl and Glasspaperbag® is an initiative of Packaginc. BV, specialist in pastic-free shipping packaging made of corrugated cardboard and paper for industry and logistics.

Verzenddozen

Waar eerder plastic verzendzakken gebruikt werden voor online distributie, heeft er in de afgelopen 4 jaar een ware revolutie plaatsgevonden met de transitie naar (mini)golfkartonnen verzenddozen en dat heeft naast sustainability een aantal belangrijke andere redenen.

Meer info >>

Glaspapieren zakken Glasspaper Bags

Onder druk van de wet SUP (Single Use Plastics), maar met name de publieke opinie is de HDPE of LDPE “polybag” een artikel dat in de komende jaren uit de logistieke keten zal gaan verdwijnen. Packaginc. BV heeft specifiek hiervoor de unieke Glaspapieren zakken ontwikkeld: een transparante zak van 100% papier.

Meer info >>
Verzendzakken wij stoppen met plastic.nl

Verzendzakken

Waar voorheen nog plastic verzendzakken gebruikt werden voor online distributie, is er sinds 2019 een ware opmars te zien van de papieren verzendzakken. Een 100% sustainable alternatief voor de plastic (Coex) verzendzakken die inmiddels onder druk van de publieke opinie nagenoeg van de markt zijn verdwenen.

Meer info >>

Samen op weg naar een Plastic Free Logistiek… Our road to a Plastic Free Logistics Sector…

In de afgelopen 2 jaar heeft er een grote revolutie plaatsgevonden in de logistieke sector, waarbij het gebruik van plastics bij veel grote organisaties met meer dan 50% is afgenomen. Als specialist in golfkartonnen verpakkingen en verzendzakken zijn wij uw duurzame partner op weg naar volledig plastic free! Packaginc. BV heeft aan de wieg gestaan van de transitie van de plastic verzendzakken naar (mini)golfkartonnen verzendverpakkingen met tearstrip, seal- en resealstrip. Tegenwoordig is zelfs de smalle rode of groene plastic band bij de tearstrip niet meer nodig en praten we over een 100% plastic free verzendverpakking. 100% recyclebaar, dus FSC-Recycle gecertificeerd.

In the last 2 years, a major revolution has taken place in the logistics sector, with the use of plastics being reduced by more than 50% in many large organizations. As a specialist in corrugated packaging and shipping bags, we are your sustainable partner on the road to becoming completely plastic free! Packaginc. BV was at the forefront of the transition from plastic shipping bags to (mini) corrugated shipping packaging with tearstrip, seal and reseal strip. Nowadays even the narrow red or green plastic band at the tearstrip is no longer needed and we are talking about 100% plastic free shipping packaging. 100% recyclable, therefore FSC-Recycle certified.

 

Lees meer / Read more...

Ook op het gebied van papieren verzendzakken kunt u bij Packaginc. BV terecht voor een zeer omvangrijk assortiment geproduceerd op klantspecificatie. Naast FSC-Mix kunnen wij deze leveren in FSC-Recycled en uiteraard voorzien van tearstrip, seal- en resealstrip. Voor scherpe of zware producten kunt u deze ook bestellen met dubbellaags papier.

Glasspaperbags zijn een voor de markt uniek product dat volledig in eigen huis ontwikkeld is en gezien mag worden als het enige substituut voor de polybags die in grote hoeveelheden in de logistiek worden gebruikt. Zowel technisch als bedrijfseconomisch is de Glasspaperbag® een volwaardig alternatief: 89% transparant (!) en over de prijs zult u verrast zijn. Ongelofelijk maar waar: glasspaperbags is een 100% papieren product, volledig compoteerbaar in de natuur òf maar natuurlijk veel beter als oud papier af te voeren via de reguliere kanalen. Glasspaperbag® is de laatste schakel op weg naar een Plastic Free Logistiek!

Also for paper shipping-bags you have found the right business partner with  Packaginc. BV. We also offer an extensive range of bags produced to customer specifications. Besides FSC-Mix we can deliver these in FSC-Recycled and of course with tearstrip, seal- and resealstrip. For sharp or heavy products you can also order them with double layer paper.
Glasspaperbags® are an unique product in the market, developed entirely in house and seen as the only substitute for the plastic polybags, which are used in large quantities in logistics. Both technically and economically the Glasspaperbag® is a true alternative: 89% transparent (!) and the price will surprise you. Unbelievable but true: Glasspaperbag® is made of 100% pape (FSC-certificated), compostable in free nature but of course much better to recyclable them in your regular Old Paper Wastestream. Glsspaperbag® is the last link on the road to a Plastic Free Logistic!