Glasspaperbag® (dé sustainable vervanger plastic polybags / the only sustainable alternative for plastic poly bags)

Onder druk van de wet SUP (Single Use Plastics), maar met name de publieke opinie is de HDPE of LDPE “polybag” een artikel dat in de komende jaren uit de logistieke keten zal gaan verdwijnen. Packaginc. BV heeft specifiek hiervoor de unieke Glaspapieren zakken ontwikkeld: een transparante zak van 100% papier (!), welke in economische en praktische zin ook daadwerkelijk een volwaardig substituut voor de polybag is.

Under new restrictions of the SUP (Single Use Plastics) Law, but especially public opinion, the HDPE or LDPE “polybag” is a product that will disappear from the logistics chain within the next 1-2 years. Packaginc. BV has specifically developed the unique Glasspaperbag®: a 89% transparent bag made of 100% paper (!), which is in economical ànd practical sense a full substitute for the plastic polybag. 

Product

 • 100% papier 
 • 89% transparant
 • 35 grams papier 
 • Geen chemicaliën toegevoegd
 • Niet-statisch
 • 100% made of paper
 • 89% transparent
 • 35 Gramm per m2 paper quality
 • no chemicals added
 • anti-static

  Milieu 

 • 100% papier en derhalve 100% recyclebaar: zowel als oud papier als GFT-afval af te voeren via de reguliere kanalen
 • CO2-impact lager dan vergelijkbaar transparante plastic zak
 • Zuurstof gebleekt papier, geen chemicaliën toegevoegd 
 • Gecertificeerd Voedselveilig, hierdoor onschadelijk voor ook langdurige aanraking met producten (geen migratie)
 • Volledig composteerbaar in 3 maanden
 • 100% paper and therefore 100% recyclable: can be disposed of as both waste paper and VGF waste through regular channels
 • CO2 impact lower than comparable plastic poly bag
 • Oxygen bleached paper, no chemicals used
 • Certified Food safe, therefore harmless for even prolonged contact with products (no migration)
 • Fully compostable in 3 months. Note: Glasspaperbags® only compost in nature under the influence of water and bacteria, never in your warehouse or your logistics process !

Zoek de verschillen… / Search and find the differences…

Het verschil is exact 100% minder plastic… / The difference is exactly 100% less plastic…

Het rechtse poloshirt is verpakt in onze unieke Glasspaperbag®. 100% papier (!), 89% transparant, 100% te recyclen als oud papier en 100% milieuvriendelijk. Het enige substituut voor de plastic polybag, dat zowel bedrijfseconomisch, qua verwerking èn qua toepassing in uw logistieke en commerciële organisatie een 100% substituut is.
Neem contact op via www.glasspaperbag.com en wij informeren u graag over de mogelijkheden die dit unieke product ook uw organisatie kan bieden in onze gezamenlijke route naar een volledig Plastic-Free logistiek proces.
Disclaimer: Onderstaande betreft een onbewerkte foto met een regulier fototoestel, waarbij alleen de logo’s zijn geblurred. What you see is simply what you get…

The polo shirt on the right is packaged in our unique Glasspaperbag®. 100% paper (!), 89% transparent, 100% recyclable like old paper and 100% environmentally friendly. The only substitute for the plastic polybag, which is a 100% substitute in terms of business economics, processing and application in your logistics and commercial organization.
Please contact us via www.glasspaperbag.com and we will be happy to inform you about the possibilities that this unique product can offer your organization in our joint route to a complete Plastic-Free logistics process.
Disclaimer: The picture below is an unedited photo with a regular camera, where only the logo’s are blurred. What you see is simply what you get….

 

Klantspecifiek

 • Mogelijkheid de zak te voorzien van een zelfklevende sluiting 
 • Combinaties met andere papierkwaliteiten mogelijk, bijvoorbeeld het unieke graspapier
 • Ieder gewenst formaat leverbaar
 • Bedrukken mogelijk tot 3 Pantone-kleuren
 • Geproduceerd binnen de EU en op klantspecificatie
 • Productiecapaciteit beschikbaar voor grote tot zeer grote volumes
 • Possibility to provide the bag with a self-adhesive closure
 • Combinations with other paper qualities are possible, for example the unique grass paper
 • Any desired size available
 • Printing possible up to 3 colours (Pantone)
 • Produced within the EU to customer specification
 • Production capacity available for large to very high volumes

  Graag zouden wij de mogelijkheden van dit unieke product verder met u willen bespreken tijdens een meeting op uw locatie of VC, met als doel te onderzoeken op welke wijze Glaspapieren zakken zouden kunnen bijdragen bij het plastic vrij maken van uw (verzend)verpakkingen en logistieke organisatie!


  We would like to discuss the possibilities of this unique product further with you during a meeting at your location or Video Conference, with the goal to investigate how Glasspaper Bags could contribute to making your (shipping) packaging and logistics organization plastic-free.

  Wijstoppenmetplastic.nl en Glasspaperbag® is een initiatief van Packaginc. BV, specialist in pastic-free verzendverpakkingen van golfkarton en papier voor de industrie en logistiek.

  Wijstoppenmetplastic.nl and Glasspaperbag® is an initiative of Packaginc. BV, specialist in pastic-free shipping packaging made of corrugated cardboard and paper for industry and logistics.

Productafbeeldingen / Pictures of the Glasspaperbag®

Kenmerken Glasspaperbags® / Specifications Glasspaperbags®:

 Foto/Picture 1 & 2:
Combinatie met andere milieuvriendelijk papier is mogelijk. Bijvoorbeeld: graspapier of het unieke Tree-Free paper dat geproduceerd is uit 100% Agri-afval. Vraag ons verkoopteam naar de vele mogelijkheden! Voor de logistiek sector blijken de 100% Glasspaperbags® vanwege de eisen met betrekking tot “scanable” het meest toegepast. 

Combination with other environmentally friendly papers are possible. For example: grass paper or the unique Tree-Free paper that is produced from 100% Agri-waste. Ask our sales team about the possibilities! For the logistics sector, the 100% Glasspaperbags® appear to be the most commonly used, because of the requirements with regard to “scanability”.

Foto/Picture 3:
Een perforatie in het midden van de Glasspaperbag verhoogt de WoW-factor van uw klant. Wij denken graag buiten de bestaande kaders. Afscheid nemen van de milieubelastende Polybags biedt op veel vlakken unieke kansen in de klantbeleving!

A perforation-strip in the middle of the Glasspaperbag® increases your customer’s WoW-factor significantly. We like to think outside the box! Saying goodbye to the environmentally harmful plastic poly bags offers unique and new opportunities in many areas of your customers experience!

Foto/Picture 4 & 5:
Papier is een stijver materiaal en anti-statisch, daardoor is de verwerking vele malen eenvoudiger en sneller. Vergelijk: foto 4 betreft de Glasspaperbag en foto 5 de plastic polybag. De Glaspaperbag blijft eenvoudig en over de gehele breedte èn diepte open staan. De plastic zak daarentegen valt door het weke materiaal bij de opening bijna dicht en doordat de zak statisch wordt is deze ook over de lengte niet geopend. Bovendien hecht stof zich door diezelfde statische elektriciteit aan de plastic zak, waar stof juist een grote vijand is voor uw producten. Voor uw medewerkers is statische elektriciteit vooral erg vervelend.

De Glaspaperbag is daarmee niet alleen vriendelijk voor de natuur, maar ook voor uw producten en medewerkers !

Paper is a stiffer material and it is non-static which makes processing many times easier and faster. Compare: photo 4 shows the Glasspaperbag and photo 5 the plastic polybag. The Glasspaperbag® stays open easily and over the entire width and depth. The plastic bag on the other hand is almost closed at the opening due to the soft material and because the plastic bag becomes static it cannot be opened lengthwise. What’s more, this same static electricity causes dust to adhere to the plastic bag, which is in fact a major enemy for your products. For your employees static electricity is especially annoying.

The Glaspaperbag is therefore not only friendly for nature, but also for your products and employees!

Foto/Picture 6
De zijvouw kan op elk gewenst formaat ingezet worden. de V-vouw zorgt met name voor het eenvoudiger vullen van de Glasspaperbag® en geeft hoogte aan de zak.

The side-fold can be made in any requested size. the V-fold in particular allows easier filling of the Glasspaperbag® and gives height to the bag.